2011/Sep/12

ไม่เข้าใจจริงๆ ทำมัยคนเราจึงต้อง 
ให้คำนิยาม กำหนดขอบเขต 
ของความรัก การเป็นคนรักกันนักนะ
 
ในเมื่อการที่คนสองคน รักกัน
มีความสุขเมื่ออยู่ด้วยกัน 
เข้าใจซึ่งกันและกัน
คอยดูแลช่วยเหลือกัน 
มันก็คือ คนรักแล้วไม่ใช่หรือ 
 
ทำมัยต้องทำชีวิตให้ยุ่งยากด้วยนะ 
 
แค่คำว่ารักมันก็คือทุกอย่างแล้ว

Comment

Comment:

Tweet


Umeno Luna
View full profile