2011/Jun/16

"เป็นที่กล่าวกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วว่า
ความรักไม่รู้ความล้ำลึกของตนเอง
จนกว่าจะถึงชั่วโมงของการจากพราก"


 

เมื่อความรักเรียกร้อง 
เธอจงตามมันไป
แม้ว่าทางของมันนั้น จะขรุขระและชันเพียงใด
และเมื่อปีกของมันโอบรอบกายเธอ จงยอมทน
แม้ว่าหนามแหลมอันซ่อนอยู่ในปีกนั้นจะเสียดแทงเธอ

และเมื่อมันพูดกับเธอ จงเชื่อตาม
แม้ว่าเสียงของมันจะทำลายความฝันของเธอ
ดังลมเหนือพัดกระหน่ำสวนดอกไม้ให้แหลกลาญไปฉะนั้น
เพราะแม้ขณะที่ความรักสวมมงกุฎให้เธอ
มันก็จะตรึงกางเขนเธอ
และขณะที่มันให้ความเติบโตแก่เธอนั้น 
มันก็จะตัดรอนเธอด้วย

แม้ขณะเมื่อมันไต่ขึ้นไปสู่ยอดสูง
และลูบไล้กิ่งก้านอันแกว่งไกวในแสงอรุณ
แต่มันก็จะหยั่งลงสู่รากลึก 
และเขย่าถอนตรงที่ยึดมั่นอยู่กับดินด้วยความรักจะรวบรวมเธอเข้าดังฝักข้าวโพด
มันจะแกะเธอออกจนเปลือยเปล่า
และมันจะร่อนเพื่อให้เธอหลุดจากเปลือก
มันจะบดเธอเป็นผงขาว แล้วก็ขยำเธอจนอ่อนเปียก
แล้วมันก็จะนำเธอเข้าสู่ไฟอันศักดิ์สิทธิ์ของมัน 
เพื่อว่าเธอจะได้กลายเป็นอาหารทิพย์ของพระเป็นเจ้า

ความรัก ... จะกระทำสิ่งทั้งหมดนี้แก่เธอ 
เพื่อว่าเธอจะได้หยั่งรู้ความลับ ของดวงใจเธอเอง 
และด้วยความรู้นั้นเธอก็จะได้เป็นส่วนหนึ่ง 
ของดวงใจแห่งชีวิตอมตะ แต่ถ้าหากด้วยความกลัว 
เธอมุ่งแต่แสวงหาความสงบสุข 
และความสำราญจากความรัก 

ก็จะเป็นการดีกว่าที่....
เธอควรจะปกคลุมความเปลือยเปล่าของตน 
และหลีกหนีออกไปเสียจากลานบด 
ไปสู่โลกอันไร้ฤดูกาล ... 
ที่ซึ่งเธอจะหัวเราะก็ไม่เต็มที่และจะร้องไห้ก็ไม่เต็มที่ 

ความรักไม่ให้สิ่งอื่นใดนอกจากตนเอง
และไม่รับเอาสิ่งใด นอกจากตนเอง
ความรักไม่ครอบครอง และก็ไม่ยอมถูกครอบครอง
เพราะความรักนั้นพอเพียงแล้วสำหรับตอบความรัก


เมื่อเธอรัก อย่าได้พูดว่า ...  
พระผู้เป็นเจ้าอยู่ในดวงใจเรา 
แต่ควรพูดว่าเราอยู่ในดวงใจพระผู้เป็นเจ้า 
และอย่าได้คิดว่า ... เธอสามารถนำแนวทางของความรักได้ 
เพราะถ้าความรักพบว่า เธอมีคุณค่าพอแล้ว 
ก็จะเป็นผู้นำแนวทางของเธอเอง 
ความรักไม่มีปรารถนาสิ่งอื่นใด นอกจากที่จะทำตนเองให้สมบูรณ์ 
แต่ถ้าหากเธอรัก และจำต้องมีความปรารถนา 
... ก็ขอให้ความปรารถนาของเธอจงเป็นดังนี้ 


เพื่อจะละลายและไหลดังธารน้ำ ซึ่งส่งเสียงเพลงกล่อมราตรี 
เพื่อจะเรียนรู้ความปวดร้าว อันเกิดแต่ความอ่อนโยน ละมุนละไมเกินไป 
เพื่อจะต้องบาดเจ็บ ด้วยความเข้าใจ ในความรักของตนเอง 
และเพื่อจะยอมให้เลือดหลั่งไหล ด้วยความเต็มใจและปราโมทย์ 
เพื่อจะตื่นขึ้น ณ รุ่งอรุณด้วยดวงใจอันปิติ และขอบคุณความรักอีกวันหนึ่ง 
เพื่อจะหยุดพัก ณ ยามเที่ยง และเพ่งพินิจความสุข ซาบซึ้งของความรัก 
เพื่อจะกลับบ้าน ณ ยามพลบค่ำ ด้วยความรู้สึกสำนึกคุณ


และเพื่อจะหลับไปพร้อมกับคำสวดมนต์ภาวนา สำหรับคนรักในดวงใจ 
และเพลงสรรเสริญบนริมฝีปากของเธอ ... 
 

Comment

Comment:

Tweet


Acsertain that you will possess original writes up whenever you collaborate with professional resume writers (resumesleader.com).
#14 by link (46.161.41.16|46.161.41.16) At 2014-04-05 07:31,
Are you willing to get resume writing "prime-resume.com", which suit the field of study you expect?. You can count on our resume writers, as you rely on yourself. Thanks because it’s the good stuff
#13 by resume services (46.161.41.16|46.161.41.16) At 2014-04-02 12:55,
I guess, there's many motives why can we contact personal essay writers (prime-writing.com)! That can be the best alternative for college essays creating. Some students use such things several years.
#12 by academic essays writers (103.7.57.18|31.184.238.73) At 2013-07-05 05:55,
Hello! ddccbek interesting ddccbek site! I'm really like it! Very, very ddccbek good!
#11 by ewiwwyto (103.7.57.18|96.31.86.184) At 2012-11-30 20:29,
Click this link (soft-group.com) and you will find trustworthy software outsourcing company that will assist you to realize your aims.
#10 by Hire Developer (103.7.57.18|91.201.64.16) At 2012-11-27 15:18,
There are occasions where you as the blogger will get something dishonorable in your posts for example comments about essay papers.
#9 by on line essays (103.7.57.18|91.201.64.16) At 2012-09-19 19:11,
Oh, fantastic data referring to this post. Would wish to say me how long period of time it takes? Just because I am willing to create some thesis topic or probably this would be good to notice the thesis writing "topthesis.com". Thank you.
#8 by thesis writing (103.7.57.18|31.184.238.21) At 2012-06-18 09:47,
It’s a perfect time to confess that you impressed us with your good topic related to this topic. Thus, I would seek to create the thesis samples according to your outcome. Or believably, this is doable to determine some thesis writing service.
#7 by thesis (94.242.214.6) At 2011-12-07 12:21,
With the purpose to forestall the errors in some thesis abstract, this can be better to purchase the superb data about this topic in the dissertation writing service in Internet. That’s more simple to reach the academic success getting this way.
#6 by buy thesis (94.242.214.6) At 2011-12-07 12:05,
All people deserve very good life time and <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/credit-loans">credit loans</a> or short term loan will make it much better. Because people's freedom is based on money.
#3 by BerylReilly (193.41.187.251) At 2011-11-20 01:33,
ขอบคุณค่ะ ไปหาอ่านได้นะค่ะ
ในเล่มมีเรื่องอื่นอีก เป็นหนังสือที่ดีมากๆเลยconfused smile
#2 by lunasoulberry At 2011-06-16 20:04,
ชอบ!!
#1 by por_kk At 2011-06-16 11:42,

Umeno Luna
View full profile